Välkomna till två föreläsningar med Olle Granath om den svenska efterkrigstidskonsten.

Svensk konst 1945-1980
- Del 1, måndag den 30 mars kl 10.00-12.00
- Del 2, onsdag den 29 april kl 10.00-12.00     

Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, föreläsningssalen plan 4.     

Olle_granath Foto: Filippa Arrias

Olle Granath är en svensk konsthistoriker, museiman, författare och kritiker. Han var konstkritiker i Dagens Nyheter 1964–79, chefredaktör för Konstrevy1965–68 och lärare på Kungliga Konsthögskolan  i Stockholm 1967-69. Åren 1980-89 var han chef för Moderna Museet och 1989-2001 överintendent och chef för Nationalmuseum1989-2001. Han blev hedersledamot i Konstakademien1987 och var dess ständiga sekreterare mellan september 2005 och december 2009.

Bibliografi i urvalSvensk konst efter 1945, Utblickar över svensk konst och konstnärer, Ett annatilus (ny upplaga), Utblickar över konst och konstnärer, Per Kirkeby, Slutbok,  Hundens blick – strövtåg i samtiden

Föreläsningarna är en del av Målarstudions verksamhet och arrangeras av professor Sigrid Sandström och lektor Filippa Arrias.