2015-02-02

Kursen re:motion bjuder in till en öppen föreläsning av konstnären Caspar Forsberg. 

Tid: Torsdagen den 5 februari, kl 13:00-15:00
Plats: Kungl. Konsthögskolan, hus 28 se karta 

Caspar_Forsberg Bild: Caspar Forsberg

I samband med kursen re:motion JAM 5 - Recording and Distributing Sculpture and Installation Art and Pretty Much Anything Else ger Caspar Forsberg en föreläsning om sitt arbete och sitt projekt Realruns.nu som handlar om vad som händer när rumsbaserad konst som skulptur och installation ges samma möjligheter till distribution som film, musik och litteratur.

3d-scanning ger oss nya möjligheter till dokumentation av fysiskt existerande verk och utställningar. Den har även en potential att bli ett eget medium för produktion av icke materiella verk som i sin tur kan bygga på inspelade bitar av en materiell verklighet. På vilket sätt kan inspelningsmöjligheterna påverka den konst som produceras? Jämför med hur ordbehandlingsprogram påverkade produktion och redigering av text, och hur samplerns inflytande på musikproduktion kom att se ut.