REN OCH SKÄR VITHET
Två föreläsningar om visuell makt och vithetsperspektiv

Datum: Fredagen den 12 december 2014
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, föreläsningssalen, plan 4

Milou_12_dec Bild: Joanna Rubin Dranger

Program

09.00­–10.20 Joanna Rubin Dranger: Visuell makt. Hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och rasstereotypa bilder hänger ihop
Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än tidigare, vi sprider också våra bilder till en vidare krets än någonsin tidigare. Samtidigt kan man tala om att det råder brist på visuell läskunnighet. Under 2012­-13 fördes en debatt om rasstereotypa bilder i barn- och populärkulturen. Det blev tydligt att många, även professionella kulturutövare och journalister, saknar kännedom om stereotypa bilders historia och funktion. Många har som barn tagit del av rasistiska stereotyper,  bland annat i tecknade serier, men få har kunskap om bildernas historiska ursprung. 

10.20–10.50 Paus och fika

10.50­–12.00 Jeff Werner: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur
Hur gick det till när svenskar började uppfatta sig själva som vita, blonda och blåögda? Hur medverkar bildern, film, design och arkitektur till att upprätthålla denna föreställning? Föreläsningen tar avstamp i det konsthistoriska forskningsprojektet ”Blond och blåögd”, som riktar fokus mot dem som ser sig som normala, problemlösa. De senaste årens framgångar för Sverigedemokraterna och intensiva diskussioner om rasistiska stereotyper har ytterligare aktualiserat den fråga som är studiens kärna: hur ser den position ut från vilken andras avvikande färg så benäget pekas ut men som är så blind för sin egen?  

12.00­–12.45 Diskussion

Föreläsningarna är öppna för alla. Det blir fika i pausen, osa gärna till  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , så vi vet hur många som kommer.

Joanna Rubin Dranger är serietecknare och professor i illustration på Konstfack och har de sensste åren undervisat och bedrivit debatter kring rasstereotypa bilder.
Jeff Werner är professor i konstvetenskap på Stockholms Universitet, och kom tidigare i år ut med boken ”Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur”.