2014-11-19

Besök oss på mässan i Älvsjö!

Saco_massan_2015_02
Foto: Anne Joki Jakobsson

Kom och träffa studenter och personal från Kungl. Konsthögskolan på Saco studentmässa. Den pågår 26-28 november 2014,      
på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Vi delar monter med de andra konstnärliga högskolorna i Stockholm: Dans och Cirkushögskolan, Konstfack, Stockholms
dramatiska högskola, Kungl. Musikhögskolan och Operahögskolan.

Monter nummer C11:19. 

Läs om våra utbildningar och kurser.