2014-11-14

Helen Mirra: Misleading metaphors, mushrooms or, The Sneak of synonyms sneakers

Tid / Time: Den 18 november, kl 10.00
Plats / Location: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, föreläsningssalen, plan 4 

Helen_Mirra_startsida

Bild / Image: Helen Mirra