2012-06-19

Drygt 11.000 personer besökte examensutställningarna i fri konst. Kungl. Konsthögskolan kan konstatera publikrekord. Vid högskolans högtidsstund utdelades en mängd välförtjänta stipendier till avgående studenter.

versiktsbild_masterutstllningen_2012
Foto: Petter Lehto

Examensutställningarna i fri konst visades på två platser: Masterutställningen på Fredsgatan 12, och kandidatutställningen på Drottninggatan 81B. Sammantaget besökte 11.539 personer dessa utställningar under utställningstiden 31 maj-17 juni 2012.

Stipendier till studenter i fri konst
Samtliga 24 examinerade masterstudenter
erhöll 64.400 kr vardera ur Konstakademiens fonder samt från Familjen Gustaf Tobisons fond.

Linnéa Sjöberg, masterprogrammet i fri konst, tilldelades Gerhard och Peggy Bonniers stipendium på 40.000 kr.

Olof Inger, kandidatprogrammet i fri konst, tilldelades 35.000 kr ur Konstakademiens minnesfond Eva och Hugo Bergman.

Anna Åstrand, masterprogrammet i fri konst, erhöll Hötorgsstipendiet om 15.000 kr, och 31.500 kr ur Stig Hedberg stipendiefond.

Meriç Algün Ringborg, masterprogrammet i fri konst, tilldelades 31.500 kr ur Stig Hedberg stipendiefond.  

Stipendier ur Konstakademiens donationsfond A Th. Sandberg tilldelades kandidatstudenter i fri konst:
Lisa Gideonsson, 16.500 kr
Joanna Nordin, 16.500 kr
Ulrika Lublin, 17.000 kr

Peppe Borge, kandidatprogrammet i fri konst, tilldelades 13.000 kr ur Monica de Mayeres Minnesfond.

Samanta Louise Michel, kandidatprogrammet i fri konst, tilldelades 57.000 kr ur Sigrid Fridmans fond.

Stipendier till studenter på Mejan Arc (Kungl. Konsthögskolans f.d. Arkitekturskola)
Katarina Nitsch
, student på kursen Arkitektur, tilldelades 31.000 kr ur Hoffmans resestipendium.

Kungl. Konsthögskolans stipendium om 13.666 kr vardera tilldelades:
Nadine Aschenbach, student på kursen Arkitektur
Kersti Björkman Lilja, student på kursen Restaureringskonst
Eva Larsson, student på kursen Restaureringskonst

Lina Färje, student på kursen Arkitektur, tilldelades 8.000 kr ur Grundströms fond och 3.500 kr ur PG Gahms fond.

Sarita Dale, student på kursen Restaureringskonst, och Yvan Ikhlef, student på kursen Arkitektur, tilldelades vardera 25.000 kr ur Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne.

Examensverk som visas på internationella utställningar
Tamara Hendersson, masterstudent i fri konst, är den enda svenska representanten på årets Documentautställning. Där visar hon videoverket ”Sloshed ballot anonymous Ioan Keys" som hon även visade på examensutställningen. Virlani Hallberg, även hon masterstudent i fri konst, kommer att visa videoinstallationen "O" på årets Taipeibiennal, curerad av Anselm Franke. 

Recensioner: Master- och kandidatutställningarna 2012
Samlande, sparande, ett ting i taget. Jag ser ett samlar- och återvinningstema när Kungliga Konsthögskolans masterstudenter visar sina examensarbeten på Konstakademien i Stockholm. Istället för att skapa nytt granskas det redan använda: diskbaljan, biblioteksboken och filmkyssen, skidåkarens troféer och meteorologins molnbilder. Av gamla mönster läggs nya. Mer lekfullt omprövade än omstörtande. Mer inkännande än satiriska. Ibland med vag röst, nästan svag.
(Jessica Kempe, DN, 12-06-01) 

Läs alla recensioner:
Kunstkritikk
SvD
DN
Om konst.com
Konsten.net

Allehanda.se

Mer information om utställningarna här.