Kico Wigren, som avslutade sin magisterutbildning i fri konst år 2009, har tilldelats Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium 2011. Olof Lindström är den andra stipendiaten. De får motta 75.000 kr vardera.

 Kico Wigren

(Foto: Sima Korenivski)

Juryns motivering:
Kico Wigren lodar i ursoppan. Upp bubblar gnistrande, blänkande hinnor omslutande skapelsens mystik. Himmelsljuset studsar och bryts mellan flytande och fast. Torrt och vått splitter yr när urskulpturer hissas och halas, faller och reser sig, andas, lever och dör. Som genom ett rymdteleskop, men krökt in till molekylvällingen under huden, projiceras, i 3-D och jätteformat, fragment efter fragment av sanningen och lögnen om den inre rymden.
– Dan Wolgers, konstnär och ledamot i Maria Bonniers Dahlins Stiftelses styrelse.

Flera av Kungl. Konsthögskolans f.d. studenter har tilldelats stipendiet genom åren, bland andra Cecilia Edefalk, Karin Mamma Andersson, Jacob Dahlgren, Gunnel Wåhlstrand. Förra året tilldelades den då nyutexaminerade konstnären Paul Fägerskiöld stipendiet.